PL EN
40
MEiN
O czasopiśmie
 
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym - Construction of Optimized Energy Potential (BoZPE) ukazuje się od 2003 roku początkowo, jako praca zbiorowa pod redakcją z numerem ISBN, a od 2012 roku, jako czasopismo z numerem ISSN 2299-8535, (wersja papierowa) i e-ISSN 2544-963X (wersja online).

W periodyku prezentowane są teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego budownictwa energooszczędnego, energoaktywnego, ekologicznego i zrównoważonego.

Czasopismo działa na zasadach Open Access. Użytkowanie zawartych na stronie treści możliwe jest wyłącznie na podstawie licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Od 2020 roku czasopismo publikuje artykuły wyłącznie w języku angielskim.

Część opłat za wydanie prac w czasopiśmie ponoszą autorzy. Szczegóły w zakładce Informacje dla autorów

Czasopismo jest indeksowane (zarejestrowane) w bazach
Directory of Open Access Journals, BazTech, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Crossref, WorldWideScience, Wirtualna Biblioteka Nauki, CEON Biblioteka Nauki, Directory of Research Journals Indexing , Bibliografie Czasopism Polskich Biblioteki Narodowej , ARIANTA, Google Scholar, Index Copernicus, INFONA, OCLC World Cat,

Archiwizacja cyfrowa
Czasopismo jest archiwizowane w narodowych bibliotekach cyfrowych (np. Śląska Biblioteka Cyfrowa), elektronicznych bazach danych (np. BazTech) oraz innych projektach krajowych (np. INFONA)

Punktacja wg MNiSW
40 punktów zgodnie wykazem czasopism naukowych Ministerstwo Edukacji i Nauki

Index Copernicus Value
ICV 100,0

Dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne

Wiodąca dyscyplina naukowa
inżynieria lądowa i transport

Pozostałe dyscypliny naukowe
architektura i urbanistyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska

Kategoria wg Web of Science
civil engineering, architecture, material science, environmental engineering, ecology

Częstość ukazywania się
półrocznik

Wersja pierwotna czasopisma
papierowa

Afiliacja czasopisma
Politechnika Częstochowska
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535