PL EN
Zarządzanie zadaniami pracowników w branży budowlanej
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Data publikacji: 23-12-2019
 
BoZPE 2019;(1):137–145
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Właściwa organizacja pracy polega na takim ustawieniu przebiegu pracy, aby przy najmniejszym nakładzie pracy człowieka lub urządzeń uzyskiwać maksymalne rezultaty działania. Artykuł prezentuje problem przydziału personelu, który występuje w rzeczywistej firmie świadczącej usługi budowlane. Sformułowano model matematyczny dla tego zagadnienia. Przedstawiono algorytm rozwiązujący problem alokacji personelu. Zaproponowana analiza stanowi punkt wyjścia do określenia możliwości usługowych oraz obciążenia każdego pracownika, co jest szczególnie istotne w przypadku stosowania pracy wielostanowiskowej.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535