PL EN
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SAKRALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 24-11-2021
 
BoZPE 2013;(2):87–95
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono najbardziej ekonomiczne możliwości podniesienia efektywności energetycznej budynków sakralnych. Na podstawie analizy kościołów zawierciań- skiego okręgu duszpasterskiego archidiecezji częstochowskiej stwierdzono bardzo częste występowanie w tych obiektach drewnianych konstrukcji dachowych. Zwięk- szenie ich izolacyjności termicznej jest stosunkowo proste i mało kosztowne oraz możliwe do wykonania w trakcie użytkowania obiektu. Jednocześnie proponuje się przeprowadzenie modernizacji systemu grzewczego obiektu. Autorka przedstawia kilka nowoczesnych i energooszczędnych metod ogrzewania obiektów sakralnych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535