PL EN
ZMIANY JAKOŚCIOWE W ARCHITEKTURZE ZOPTYMALIZOWANEJ ENERGETYCZNIE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska, Wydział Architektury
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):153–164
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współczesne zagadnienia dotyczące architektury mieszkaniowej i przestrzeni miejskiej koncentrują się głównie na problemach efektywności energetycznej i wpływu budownictwa na środowisko. Jednak równie ważnym aspektem zbudowanego środowiska jest jego jakość zarówno energetyczna (techniczna), jak i estetyczna, społeczna. Wymagana jakość środowiska zbudowanego podlega ciągłym zmianom prawnym, społecznym, kulturowym, funkcjonalnym czy też technicznym. W pracy badano wpływ poszczególnych czynników znajdujących się w przestrzeni najbliższej, otoczeniu budynku i strukturę budynku na jakość energetyczną, estetyczną. Analizę przeprowadzono na wybranych przykładach obiektów współczesnej architektury Europy Zachodniej. Szczególnie zwrócono uwagę na obiekty z zastosowanymi technologiami energooszczędnymi, a także na ich estetykę i wkomponowanie w otoczenie. W badanych obiektach zastosowano technologie zoptymalizowane energetycznie przy zachowaniu wysokiego poziomu jakościowego i estetycznego obiektów.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535