PL EN
WYMIAROWANIE ELEMENTÓW ZGINANYCH WYKONANYCH Z DREWNA KLEJONEGO KRZYŻOWO (CLT) W UJĘCIU PN-EN 1995-1-1
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):141–146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono sposób wymiarowania elementów zginanych wykonanych z drewna klejonego krzyżowo CLT w ujęciu normy PN-EN 1995-1-1. Do wymiarowania wykorzystano adaptację normowej metody opartej na teorii belek zespolonych mechanicznie. Jako uzupełnienie opisanej metody przedstawiono przykład obliczeniowy wykorzystujący pokazane podejście.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535