PL EN
WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWE PRZEGRÓD I ZŁĄCZY BUDOWLANYCH BUDYNKÓW O NISKIM ZUŻYCIU ENERGII
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):123–132
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Poruszono wybrane aspekty projektowe przegród i złączy budowlanych budynków o niskim zużyciu energii. Określono wymagania prawne w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej oraz uniknięcia kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej. W celu wytypowania przegród zewnętrznych i złączy spełniających wymagania dla budynków o niskim zużyciu energii wykonano obliczenia parametrów fizykalnych przy zastosowaniu profesjonalnych programów komputerowych. Zastosowanie nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych oraz poprawne kształtowanie układów w materiałach przegród zewnętrznych i ich złączy gwarantuje minimalizację strat ciepła przez przenikanie oraz osiągnięcie standardu niskoenergetycznego budynków.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535