PL EN
SPOSOBY OSZCZĘDZANIA ENERGII PRZY POŁĄCZENIU BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ROLNICZYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraine
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2015;(2):57–62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problem oszczędzania energii i efektywnego wykorzystania zasobów ma zasadnicze znaczenie dla rolnictwa Ukrainy. Artykuł poświęcony został analizie sposobów oszczędzania energii, racjonalnego i ponownego wykorzystania zasobów w gospodarstwach rolnych poprzez połączenie różnych budynków i obiektów produkcyjnych. Dzięki wykorzystaniu wspólnej wymiany powietrza między pomieszczeniami produkcyjnymi o różnym przeznaczeniu występuje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego, które w normalnych warunkach jest usuwane na zewnątrz obiektów. W powietrzu budynku przeznaczonego na produkcję hodowlaną występuje również znaczna koncentracja dwutlenku węgla i nadmiar wilgoci, które można skierować do urządzenia zasilającego rośliny i nawilżania powietrza zgodnie z odpowiednimi zasadami uprawy roślin. Dla oszczędności wydatków na ogrzewanie budynku inwentarskiego wskazane jest wykorzystanie ciepła z powietrza, z obiektów szklarniowych. Przeprowadzone w artykule badania wykazały, że w celu zmniejszenia zużycia energii i wykorzystania ciepła odpadowego z produkcji w gospodarstwach rolnych racjonalne jest łączenie odpowiednich budynków i obiektów ze sobą.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535