PL EN
WARIANTY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH W OBSZARZE ZURBANIZOWANYM NA PODSTAWIE POMIARU PRĘDKOŚCI WIATRU - BADANIA WSTĘPNE
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Data publikacji: 07-12-2018
 
BoZPE 2018;(1):83–88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono warianty lokalizacji elektrowni wiatrowej na podstawie pomiarów prędkości powietrza w różnych częściach zabudowy miejskiej. Elektrownie wiatrowe najczęściej związane są z obszarem niezurbanizowanym ze względu na niewielką szorstkość terenu. W przypadku obszarów zurbanizowanych możliwość zastosowania elektrowni wiatrowych jest bardzo ograniczona z powodu znacznej szorstkości terenu. W przypadku terenu zabudowanego istnieje możliwość zastosowania tzw. małych miejskich elektrowni wiatrowych o osi pionowej, które mogą pracować przy stosunkowo małej prędkości powietrza. Lokalizacja elektrowni wiatrowych w obrębie budynków powinna być poprzedzona pomiarami prędkości wiatru. W pracy wykonano pomiary prędkości wiatru w różnych lokalizacjach na terenie Politechniki Białostockiej: na dachu budynku, przy ścianie budynku oraz między budynkami. Pomiary prędkości powietrza wykonano za pomocą zainstalowanych na stałe anemometrów.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535