PL EN
OCENA PODATNOŚCI KOMPOZYTÓW CEMENTOWYCH Z WYPEŁNIACZAMI ORGANICZNYMI NA ODDZIAŁYWANIE CO2
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
2
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Data publikacji: 20-02-2018
 
BoZPE 2015;(1):33–40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań nad właściwościami lekkich kompozy-tów cementowych z wypełniaczem organicznym typu trzcina pospolita (Phragmites australis) oraz trociny z drzew iglastych, będące produktem odpadowym występują-cym podczas obróbki mechanicznej drewna. Określono podatność kruszywa orga-nicznego i kompozytu budowlanego na oddziaływanie dwutlenku węgla.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535