PL EN
WYKORZYSTANIE ODPADOWYCH POPIOŁÓW LOTNYCH DO WYTWARZANIA BETONU JAKO ELEMENT BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Katedra Budownictwa
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):67–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu dodatku mineralnego popiołu lotnego krzemionkowego na właściwości betonu. Popiół lotny został zastosowany jako zamiennik spoiwa cementowego w mieszankach betonowych ze względu na swoje właściwości pucolanowe. Do badania zaprojektowano 5 mieszanek betonowych: w jednej beton kontrolny bez dodatku popiołu lotnego, zaś w pozostałych współczynnik k (popiół lotny/cement) wynosił: 0,05; 0,11; 0,18; 0,25. Jako spoiwo cementowe zastosowany został cement portlandzki CEM I 42,5 R. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały przydatność popiołów lotnych jako zamiennika cementu w mieszankach betonowych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535