PL EN
TERMOMODERNIZACJA PRZYKŁADOWEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Data publikacji: 05-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):81–88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszej pracy podjęto próbę doprowadzenia przykładowego obiektu użyteczności publicznej, zlokalizowanego w polskich warunkach klimatycznych, do aktualnych krajowych standardów. Aby osiągnąć nakreślone cele, należało określić stan techniczny budynku pod względem izolacyjności cieplnej przegród, stan wewnętrznych instalacji ogrzewczych wraz ze źródłem ciepła. Następnie zaproponowano rozwiązania termomodernizacyjne, które pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie obiektu na energię. Spośród nich wybrano optymalne przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Rozważono ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji ogrzewania oraz instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo przeanalizowano dobór kolektorów słonecznych. Wyniki potwierdzają, że wybór odpowiednich zabiegów modernizacyjnych może zmniejszyć obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię nawet o 73% w stosunku do stanu istniejącego. Budynek został zamodelowany w programie Audytor OZC 6.5 Pro. Część obliczeń przeprowadzono również przy użyciu programów RETScreen 4 oraz Microsoft Office Excel 2007. Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane w artykule.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535