PL EN
ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII DO OCENY IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKU
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 21-05-2018
 
BoZPE 2013;(2):31–39
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wykorzystanie pomiarów termowizyjnych do oceny izolacyjności cieplnej budynku użyteczności publicznej. Omówiono zagadnienia związane z pomiarami temperatury, zwracając szczególną uwagę na termografię, wykorzystującą promieniowanie podczerwone. Omówiono działanie kamery termowizyjnej ze wskazaniem czynników wpływających na dokładność pomiarów. Na podstawie wykonanych pomiarów określono przyczyny nadmiernej utraty ciepła oraz możliwości poprawy parametrów badanej przegrody.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535