PL EN
PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE JAKO MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2016;(2):49–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rezultaty działań termomodernizacyjnych w oparciu o monitorowanie ich efektów prowadzone w wybranym budynku edukacyjnym od 2011 do 2015 roku. Wyniki są reprezentatywne dla badanej grupy budynków edukacyjnych zlokalizowanych w województwie śląskim. Analizę przeprowadzono w celu dokonania oceny wpływu działań energooszczędnych na stan środowiska zewnętrznego, zwłaszcza na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Monitoring rezultatów wykonanej termomodernizacji wykazał znaczący wpływ tego typu działań na redukcję nie tylko zużycia energii, ale i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535