PL EN
IZOLACJA CIEPLNA PRZEGRÓD STROPOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I ICH ZMIAN
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 17-05-2018
 
BoZPE 2014;(1):79–85
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń grubości warstwy izolacji termicznej stropów nad ostatnią kondygnacją i stropów nad piwnicą dla kilku wybranych konstrukcji tych przegród. Obliczenia wykonano dla wymagań izolacyjności cieplnej wyrażonej współczynnikiem U z roku 2009 i 2014 oraz dla wymagań, które będą obowiązywać w roku 2017 i 2021.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535