PL EN
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH W DREWNIANYCH BUDYNKACH SZKIELETOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 21-02-2018
 
BoZPE 2014;(2):67–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowana została technologia drewnianego budownictwa szkieletowego, a w szczególności konstrukcja przegród zewnętrznych i ich właściwości izolacyjne. Obliczono współczynniki przenikania ciepła dla przyjętych wariantów ścian zewnętrznych, a uzyskane wyniki porównano z odpowiednimi wymaganiami normowymi.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535