PL EN
WYNIKI BADAŃ KONTROLOWANEGO SPŁYWU GRUZOWEGO - NOWE STUDIUM PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Shushi University of Technology Faculty of Architecture and Construction
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):109–114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Analiza działania układu kontrolującego zapewniającego spływ gruzowy (mieszaniny błota i skał) pozwala na wykrycie prawidłowości, a w konsekwencji mechanizmów zapewniających przepływ o określonych wartościach składników stałych i wody w przypadku różnego nachylenia kanału i parametrów jego przekroju. Aby rozwiązywać ten problem założono, że mieszanina błota i kamieni o maksymalnej gęstości porusza się w kierunku spadku pryzmatycznego złoża, wówczas jego przepływ może być kontrolowany i kierowany w strefę małych spadków kanału, zapewniając tym sposobem zdolność do przenoszenia osadów. Jednocześnie sekcje kanału, w których spadek koryta jest stosunkowo łagodny, wymagają wprowadzenia innowacji konstrukcyjnych urządzeń do regulowania spływu gruzowego. Otrzymane rozwiązania konstrukcyjne dla struktur regulujących spływ gruzowy umożliwiają niezawodną kontrolę przepływu błota i skał w kanałach o niewielkim nachyleniu.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535