PL EN
OKRESOWOŚĆ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW A RACJONALIZACJA GOSPODARKI CIEPŁEM
Anna LIS 1,   Piotr LIS 1
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 21-05-2018
 
BoZPE 2013;(1):74–81
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Okresowość eksploatacji budynku wpływa na zmniejszenie ilości ciepła wymaganej do jego ogrzewania. Racjonalizację zużycia ciepła do ogrzewania budynków w związku z okresowością ich użytkowania prześledzono dla grupy budynków oświatowych. Określono czynniki związane z organizacją pracy placówek oświatowych oraz dokonano analizy możliwości optymalizacji organizacji pracy w celu zwiększenia okresu obniżenia wartości temperatury we wnętrzach.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535