PL EN
WARUNKI OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ I ICH ZWIĄZEK Z JAKOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2015;(2):114–127
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Warunki oświetlenia pomieszczeń regulowane są przepisami budowlanymi, dotyczącymi projektowania i eksploatacji budynków, oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Ostatnie zmiany przepisów mocno akcentują wymagania jakościowe odnośnie do efektywności energetycznej budynków, wyrażonej wskaźnikiem zapotrzebowania na energię nieodnawialną, pierwotną. Wskaźnik ten uwzględnia m.in. zapotrzebowanie na energię na potrzeby oświetlenia obiektów. W artykule omówiono podstawowe wymagania odnoszące się do oświetlenia pomieszczeń oraz zamieszczono wyniki analizy warunków świetlnych w wybranym pomieszczeniu biurowym.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535