PL EN
BADANIE AERODYNAMIKI POWŁOKI ZEWNĘTRZNEJ NIETYPOWYCH FORM ARCHITEKTONICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Data publikacji: 07-12-2018
 
BoZPE 2018;(1):37–42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Kwestie aerodynamiki budynków zawsze były uważane za dość ważne, a w niektórych przypadkach kluczowe w projektowaniu wentylacji grawitacyjnej budynków i systemów odprowadzania spalin. Obowiązujące wytyczne zawierają zalecenia odnośnie do charakteru przepływu strumienia powietrza tylko wzdłuż bocznych ścian i na dachu budynku. W przypadku kiedy forma budynków różni się od prostopadłościanu, charakter rozkładu stref z nadciśnieniem statycznym i podciśnieniem jest inny. Na dachach poszczególnych odcinków budynków o złożonej formie tworzą się strefy nadciśnienia statycznego, co stwarza niekorzystne warunki dla działania wentylacji naturalnej i odprowadzania spalin lub dymu. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań aerodynamicznych modelu geometrycznego zbliżonego do rzeczywistego kompleksu budynków mieszkalnych o złożonej formie.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535