PL EN
WPŁYW WYBORU KONSTRUKCJI STROPU W SZKIELETOWYCH BUDYNKACH STALOWYCH NA POZIOM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):57–66
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę wybranych rodzajów stropów pod kątem poziomu oddziaływania na środowisko. Zaproponowano dwa różne rozwiązania konstrukcyjne dla przyjętych założeń. Określono masę konstrukcji stalowej dla rozważanych wariantów. Obliczono i porównano wielkość emisji CO2 oraz energochłonność związaną z wykonaniem analizowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535