PL EN
WPŁYW LOKALIZACJI I FORMY BUDYNKU NA JEGO WŁAŚCIWOŚCI ENERGOOSZCZĘDNE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Data publikacji: 05-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):27–34
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł porusza zagadnienie wpływu właściwej lokalizacji obiektu budowlanego zarówno w stosunku do stron świata, jak i uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych oraz jego formy na koszty eksploatacji. Lokalizacja budynków określana jest na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, tak więc już na etapie sporządzania ww. dokumentów planistycznych należy precyzyjnie analizować zagadnienia mające znaczenie w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju i optymalizowania potencjału energetycznego. Dostosowanie wielu elementów projektowych, między innymi takich jak: wielkości oraz ilości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich usytuowanie do stron świata, wartość współczynnika U dla ścian i stropów, konstrukcja balkonów, systemy wentylacji i ogrzewania, a także kształtowanie i zagospodarowanie otoczenia obiektu, może w znaczący sposób wpłynąć na efektywność ekonomiczną budynków energooszczędnych zarówno na etapie ich realizacji, jak i eksploatacji.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535