PL EN
WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 20-04-2018
 
BoZPE 2012;(2):104–110
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Warunki klimatyczne w istotny sposób wpływają na zapotrzebowanie na energię, na potrzeby ogrzewania. W artykule przeanalizowano wpływ lokalizacji budynku mieszkalnego na terenie Polski, na jego wskaźniki energetyczne. W szczególności oceniono zapotrzebowanie na moc grzewczą, na energię końcową i energię pierwotną paliw nieodnawialnych. Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń określono również wartości współczynnika ostrości klimatu i porównano z zalecanymi do opracowywania audytu efektywności energetycznej.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535