PL EN
ŚRODOWISKO MIEJSKIE CHRONIĄCE ZDROWIE I OSZCZĘDZAJĄCE ENERGIĘ W CZASIE ZMIANY KLIMATU
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):43–50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cyfrowe narzędzia parametryczne oraz wielokryterialne narzędzia optymalizacyjne sprawiają, że budynki mogą być projektowane w odpowiedzi na różne żądania. Obecnie, w rozszerzonym rozumieniu performance-u budowli przyjmuje się, że czynniki oddziałujące na budynek (klimat, energia, informacja, czynnik ludzki) nie są statyczne i stałe, lecz zmienne i przejściowe. Artykuł przedstawia możliwości projektowania miast z uwzględnieniem tych czynników i wynikające z tego korzyści dla człowieka, zwłaszcza jego zdrowia psychicznego podczas postępującej zmiany klimatu. W pierwszej części artykułu przedstawia się główne czynniki (takie jak: brak zieleni i nasłonecznienia, hałas i zanieczyszczenia), które występują w dużych miastach, a które mają wpływ na stany psychiczne. Wpływ tych czynników nieustannie wzrasta podczas postępujących zmian klimatu. W drugiej części przedstawia się próbę rozwiązania tego problemu przez projektowanie architektoniczne w ramach programu naukowego (Adaptacja architektury i konstrukcji do zmian klimatu) kierowanego przez autorkę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Wyniki tych studiów rzucają nowe światło na problem socjalny, a zwłaszcza zapewniania dobrego samopoczucia w środowisku zurbanizowanym w czasie zmian klimatycznych. Otwierają także drogę do dalszych badań nad i w zakresie projektowania przyjaznego człowiekowi miejskiego środowiska zrównoważonego.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535