PL EN
EFEKTYWNOŚĆ UKŁADU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH ENERGOOSZCZĘDNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
National University Lviv Polytechnic, Ukraine
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2016;(2):81–86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Stan ekologiczny środowiska oraz rosnące ceny importowanej energii skłaniają do poszukiwania nowych jej źródeł, wprowadzania energooszczędnych technologii oraz do wymiany bądź poprawy sprawności istniejących systemów w budynkach i sektorze energetycznym. W obliczu obecnego kryzysu energetycznego istotną kwestią pozostaje efektywne korzystanie z istniejących zasobów energetycznych, a także rozwój i wdrażanie nowych technologii energooszczędnych. Badano efektywność zastosowania ścian z kolektorami w systemie ogrzewania budynku w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Wykazano, że można efektywnie wykorzystać ciepło skumulowane w ścianie, uzyskane z energii słonecznej. Opisano wyniki badań laboratoryjnych odnoszące się do ilości promieniowania słonecznego pochodzącego ze ściany solarnej wykorzystywanego w układzie grawitacyjnym ogrzewania słonecznego.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535