PL EN
KONSTRUKCJE ZESPOLONE W BUDOWNICTWIE ZRÓWNOWAŻONYM
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2015;(2):51–56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule opisano konstrukcje zespolone, stanowiące racjonalne rozwiązania konstrukcyjne w odniesieniu do budownictwa zrównoważonego. Korzyści wynikające ze stosowania konstrukcji zespolonych przedstawiono na przykładzie stropu zespolonego wykonanego w dwóch różnych wariantach, tj. stalowo-betonowego oraz betonowego we współpracy z drewnem. Uzyskane wyniki obliczeń analitycznych stanów granicznych nośności i użytkowania posłużyły następnie do analizy porównawczej dotyczącej trwałości oraz aspektów ekologicznych projektowanej konstrukcji.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535