PL EN
PORÓWNANIE MATERIAŁOCHŁONNOŚCI STROPU ŻELBETOWEGO PEŁNEGO I STROPU BUBBLEDECK
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 27-03-2018
 
BoZPE 2012;(1):77–83
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowano dwa rodzaje stropów żelbetowych: płytę pełną i strop typu BubbleDeck. Dokonano porównania pod względem materiałochłonno-ści: zużycia betonu w warstwie konstrukcyjnej oraz styropianu na podstawie obli-czeń izolacyjności cieplnej dla wybranego przypadku przegrody. Przedstawiono także propozycję modyfikacji płyty stropu BubbleDeck i jej wpływ na grubość do-cieplenia.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535