PL EN
OBLICZENIA PŁYT STROPOWYCH PŁASKICH PRZY UWZGLĘDNIENIU OBCIĄŻEŃ SEJSMICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
National University of Architecture and Construction of Armenia, Armenia
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2016;(2):15–20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono istniejący budynek czterokondygnacyjny o żelbetowej konstrukcji szkieletowej słupowo-płytowej, do którego obliczeń przyjęto wpływ obciążeń statycznych oraz sejsmicznych. W opracowaniu omówiono słup środkowy, a analizy obliczeniowej dokonano za pomocą programu obliczeniowego LIRA. Analizę wykonano na podstawie norm armeńskich oraz rosyjskich, a otrzymane wyniki spełniają założenia obu norm. W celu przeprowadzenia analiz płyty płaskiej określono i porównywano obwiednie momentów zginających oraz sił osiowych słupa. Przeprowadzono również obliczenia mające na celu sprawdzenie nośności płyty na przebicie. W wyniku analizy stwierdzono, że różnice sił osiowych wyznaczonych przy uwzględnieniu obciążeń statycznych oraz dynamicznych są niewielkie, jednakże różnice wielkości nośności na przebicie są dość duże.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535