PL EN
OCENA ZUŻYCIA MEDIÓW PO PRZEPROWADZONEJ TERMOMODERNIZACJI
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 21-02-2018
 
BoZPE 2014;(2):103–110
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ochrona cieplna budynków i racjonalizacja zużycia mediów są bezpośrednio związane z oszczędnością energii, ale również z innymi aspektami. W artykule przedstawiono rzeczywiste rezultaty termomodernizacji na podstawie monitorowania jej efektów w czterech budynkach oświatowych. Analiza obejmuje zużycie wody, prądu, gazu i ciepła w tych budynkach. Zaobserwowano spadek zużycia mediów po termomodernizacji. Zanotowano znaczący spadek wskaźników zużycia mediów na jednego ucznia w ciągu roku w badanych szkołach.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535