PL EN
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PUBLICZNEJ W CELU OBNIŻENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ OBIEKTU
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Data publikacji: 07-12-2018
 
BoZPE 2018;(1):95–102
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W wyniku nowelizacji przepisów prawa związanych z efektywnością energetyczną obiektów budowlanych zdecydowana większość budynków musi zostać zmodernizowana w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Szczególne zadanie stoi przed zarządcami i właścicielami budynków użyteczności publicznej, gdyż współczynniki EP dla tej grupy obiektów ustalono jako najniższe. Celem badań było określenie efektywnego sposobu na obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną obiektu, a następnie prezentacja termomodernizacji, której efektem jest obiekt spełniający aktualne wytyczne określone w Warunkach Technicznych dla budynków nowo wznoszonych po 2017 roku. Wartości EU, EP, EK zostały oszacowane na podstawie dokumentacji technicznej poszczególnych urządzeń oraz dostępnej literatury.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535