PL EN
ROZWÓJ TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI OKIEN ZEWNĘTRZNYCH
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2016;(1):27–32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące parametrów energetycznych okien, które wynikają ze zmian w polskim ustawodawstwie. Opisano parametry okien stosowanych w przeszłości i ich zmiany na przestrzeni lat. Scharakteryzowano zmiany zachodzące w konstrukcji oraz technologii okien w zależności od okresu ich stosowania. Przedstawiono ogólne zasady konstrukcji nowoczesnych okien, omówiono ich parametry energetyczne oraz wpływ na wybrane aspekty wizualne budynków.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535