PL EN
SYSTEM AWARYJNEGO ZASILANIA DOMU JEDNORODZINNEGO Z AUTONOMICZNYM SYSTEMEM FOTOWOLTAICZNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):87–94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wiele regionów kraju, a szczególnie obszary wiejskie, narażonych jest na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wynika to głównie z przestarzałej infrastruktury energetycznej oraz występujących przeciążeń w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W celu zapewnienia podstawowego funkcjonowania gospodarstwa domowego w awaryjnych warunkach coraz częściej stosuje się systemy dodatkowego zasilania, w tym także oparte na energii promieniowania słonecznego. W artykule przedstawiono koncepcję mikroinstalacji fotowoltaicznej z układem magazynowania energii w akumulatorach pozwalającej na awaryjne zasilanie podstawowych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Na podstawie przyjętych założeń i wymaganego zapotrzebowania energetycznego dobrano podstawowe elementy instalacji, określono koszty inwestycyjne oraz obliczono prosty okres zwrotu SPBT.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535