PL EN
BADANIE WPŁYWU POKRYWY TRAWIASTEJ NA TEMPERATURĘ GRUNTU NA DACHACH ZIELONYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Data publikacji: 05-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):67–72
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Aktywny rozwój nowoczesnych miast generuje problem niedoboru ziemi i zieleni w szczególności w centralnych obszarach miejskich. To stało się przyczyną poważ- nych problemów środowiskowych, które mogą być rozwiązane za pomocą ogrodów dachowych. Prace przeprowadzono w celu przetestowania hipotezy „efekt chłodzenia” roślinnej warstwy dachu. Nasze badania wskazały „efekt chłodzenia” w rezultacie odparowania wilgoci przy pomiarach temperatury. Zidentyfikowano procesy termiczne zachodzące w warstwie wierzchniej dachu: zjawiska odbicia i absorpcji promieniowania słonecznego, opór przejmowania ciepła na powierzchni dachu uwzględniający przewodzenie i konwekcję ciepła, akumulację ciepła w gruncie, wymianę wilgoci między gruntem, warstwą roślinną i powietrzem. Obniżenie temperatury pokrywy trawiastej w porównaniu do powłok bitumicznych spowodowane jest obniżeniem absorpcji energii promieniowania słonecznego. Niższa, w porównaniu do temperatury powietrza, temperatura gruntu wynika z właściwości zatrzymania w gruncie „chłodu” powstałego w okresie nocnym.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535