PL EN
ARCHITEKTURA OBSZARÓW WIEJSKICH Z ELEMENTAMI ENERGOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII - DOŚWIADCZENIE KazGASA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
 
Więcej
Ukryj
1
International Educational Corporation (KazGASA), Kazakhstan
Data publikacji: 07-12-2018
 
BoZPE 2018;(1):23–30
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Biorąc pod uwagę rozwój sektora rolnego, jako jednego z elementów rozwoju gospodarki Kazachstanu, na kierunkach studiów architektonicznych konieczne staje się przygotowanie specjalistów posiadających umiejętność projektowania nowych typów obiektów agrarnych (tj. agroparki, gospodarstwa i kompleksy agroturystyczne, farmy, oranżerie, szklarnie) z wykorzystaniem technologii energooszczędnych. W artykule przedstawiono wyniki wdrożenia elementów projektowania energooszczędnych obiektów na obszarach wiejskich do procesu edukacyjnego na kierunku architektura na Wydziale Architektury KazGASA.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535