PL EN
PROJEKTOWANIE POJEMNOŚCIOWYCH PODGRZEWACZY WODY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Termocom, s.r.o., Bratislava, Slovakia
2
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2016;(2):21–28
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono optymalizację i rozwój metodologii projektowania pojemnościowych podgrzewaczy wody dla budynków mieszkalnych na podstawie pomiarów przeprowadzonych w różnych budynkach mieszkalnych na Słowacji. Na podstawie pomiarów określono godzinowy maksymalny pobór ciepłej wody w różnych budynkach, średnie maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla jednej osoby i bilans energetyczny dla systemu ciepłej wody użytkowej. Metodologia składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje projekt, a drugi obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną. Proponowana metoda lepiej odzwierciedla aktualne wymagania związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na Słowacji.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535