PL EN
SILIKATY W ŚWIETLE EKOLOGII I EKONOMII
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Architektury
Data publikacji: 05-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):41–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia porównanie popularnych materiałów ściennych za pomocą wielokryterialnej analizy techniczno-ekonomicznej. Przedmiotem analizy były autoklawizowane wyroby wapienno-piaskowe, beton komórkowy oraz ceramika budowlana. Porównania dokonano na podstawie ocen wybranych cech materiałów, takich jak: koszt, wytrzymałość na ściskanie, ekologia, izolacyjność akustyczna oraz akumulacja cieplna.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535