PL EN
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ GAZOWYCH W BUDYNKACH ENERGOOSZCZĘDNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2015;(2):128–139
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Izolację w budynkach stosuje się dla poprawy ich efektywności energetycznej. Często towarzyszy jej wymiana okien, co sprawia, że w budynku nie zachodzi naturalne przenikanie powietrza przez szczeliny okna. Jednakże użytkownicy nie poświęcają wystarczającej uwagi temu, czy pomieszczenia z urządzeniami gazowymi spełniają wszystkie warunki bezpiecznego użytkowania. Niniejszy artykuł skupia się na warunkach i wymaganiach bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych w świetle obowiązujących przepisów.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535