PL EN
Rozkład obciążeń środowiskowych w jednokomorowych szybach zespolonych usytuowanych niepionowo
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 23-12-2019
 
BoZPE 2019;(1):147–154
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szyby zespolone charakteryzują się specyficznym sposobem przenoszenia obciążeń klimatycznych. Gaz w szczelnie zamkniętych komorach między szybami składowymi zmienia swoje parametry przy zmianie warunków pogodowych, co wpływa na wypadkowe obciążenie każdej z szyb składowych zestawu. W modelach obliczeniowych dotyczących opisywanego zjawiska przyjmuje się najczęściej pionowe usytuowanie szyb i pomija się obciążenie ciężarem własnym szkła. Celem przedstawionych w artykule badań jest analiza wpływu poziomego lub ukośnego usytuowania na wielkości statyczne w jednokomorowych szybach zespolonych obciążonych klimatycznie. Uwzględnienie wpływu ciężaru własnego wymagało odpowiedniej modyfikacji własnego modelu obliczeniowego. Na podstawie przedstawionych przykładów sformułowano wnioski na temat obciążania wypadkowego, ugięcia i naprężenia w zestawach szyb o różnej konstrukcji obciążonych zmianami ciśnienia atmosferycznego i temperatury oraz wiatrem.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535