PL EN
Recykling polimerów siarki pochodzących z procesu oczyszczania miedzi i innych metali nieżelaznych w kompozytach betonowych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 23-12-2019
 
BoZPE 2019;(1):131–136
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono możliwość recyklingu materiałowego siarkowych odpadów przemysłowych w kompozytach betonowych. Zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu oraz mrozoodporności dla betonów z zawartością 20, 30 oraz 40% polimerów siarkowych. Wyniki badań pozwoliły na określenie obszarów stosowania tego typu betonów siarkowych. Ponadto w artykule zwrócono szczególną uwagę na problem składowania oraz recyklingu materiałowego odpadów przemysłowych, wytworzonych przez branże górnicze oraz wydobywcze, przetwórstwo przemysłowe oraz produkcji i dostarczania energii.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535