Rada redakcyjna
 

Redaktor naczelny:

Małgorzata Ulewicz
Politechnika Częstochowska, Polska

Sekretarz redakcji:

Alina Pietrzak
Politechnika Częstochowska, Polska
Monika Myga
Politechnika Częstochowska, Polska


Redaktorzy tematyczni:

Tadeusz Bobko
Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś
Elina Kristesiashvili
Gruziński Uniwersytet Techniczny, Gruzja
Jacek Selejdak
Politechnika Częstochowska, Polska
Josef Vičan
Żyliński Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Redaktor statystyczny:

Anna Lis
Politechnika Częstochowska, Polska

Redaktorzy językowi:

Iain Alexander
Redaktor języka angielskiego (native speaker)
Christine Frank-Szarecka
Redaktor języka angielskiego (native speaker)
Zdzisława Tasarz
Redaktor języka polskiego i angielskiego
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Polska
Lucyna Żyła
Redaktor języka polskiego
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Polska

Redaktorzy techniczni:

Dorota Boratyńska
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Polska
Robert Świerczewski
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Polska

Kontakt do Redakcji:

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,
ul. Akademicka 3, 42-201 Częstochowa

Telefon: + 48 34 325 09 67
E-mail: redakcjaBoZPE@bud.pcz.pl
Strona: http://www.bozpe.bud.pcz.pl

Kontakt do Wydawnictwa:

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Telefon: + 48 34 325 09 76
E-mail: wydawnictwo@wydawnictwo.pcz.pl
Strona: http://www.wydawnictwa.pcz.pl/
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535