PL EN
BADANIA MONOLITYCZNYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z RÓŻNYMI TYPAMI OKŁADZIN
 
 
Więcej
Ukryj
1
Yerevan State University of Architecture and Construction, Armenia
Data publikacji: 20-04-2018
 
BoZPE 2012;(2):7–12
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania ścian monolitycznych przy zastosowaniu różne-go rodzaju okładzin, zainstalowanych w formach. Praca zawiera wyniki testu dla 12 fragmentów ścian wielkości 100 x 45 x 30 cm oraz wykresy odkształceń. Zaproponowane metody wykonania okładziny zewnętrznych ścian monolitycznych mają tec-nologiczną i konstrukcyjną przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami okładzin.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535