PL EN
REDUKCJA EMISJI PYŁÓW ZAWIESZONYCH W WYNIKU POPRAWY IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD I ZMIANY NOŚNIKA ENERGII
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2016;(1):47–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem emisji pyłów zawieszonych do atmosfery oraz ich wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie człowieka. Na przykładzie wybranego budynku poddanego termomodernizacji, w którym dokonano poprawy izolacyjności cieplnej przegród oraz wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy, zaprezentowano możliwość obniżenia emisji pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10. Przedstawiono parametry charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji, a także oceniono wpływ działań mających na celu oszczędność energii na stan środowiska zewnętrznego.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535