PL EN
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 20-02-2018
 
BoZPE 2015;(1):49–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zwrócono uwagę na problem racjonalnego zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Przedstawiono strukturę bilansu energetycznego w tego typu obiektach. Opisano działania prowadzące do efektywnego wykorzystania oraz zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Najważniejsze z tych działań to: zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej przegród budowlanych, zapewnienie szczelności otworów okiennych, drzwiowych i przegród przeźroczystych, automatyzacja systemów ogrzewania i wentylacji budynku oraz częściowe lub całkowite zaopatrzanie budynku w energię ze źródeł odnawialnych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535