PL EN
ZBIERANIE WODY DESZCZOWEJ ORAZ OCENA JEGO RYZYKA
 
Więcej
Ukryj
1
Technical University of Košice, Slovakia
Data publikacji: 21-05-2018
 
BoZPE 2013;(1):58–65
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano ocenę ryzyka z wykorzystaniem analizy systemu zbierania wody deszczowej (RWH). Główny nacisk kładzie się na podejście do metodologii oceny. System RWH w warunkach Słowacji jest opisany przy wykorzystaniu informacji zebranych na podstawie opracowywanych kwestionariuszy. Podsumowano wyniki z badań półilościowych i badań przeprowadzonych metodą AHP (Analytic Hierarchy Process), wykonanych w celu weryfikacji analizy ryzyka systemu zbierania wody deszczowej (RWH).
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535