PL EN
Projektowa i rzeczywista energochłonność ogrzewania budynków edukacyjnych, identyfikacja różnic
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
2
Politechnika Częstochowska Wydział Infrastruktury i Środowiska
Data publikacji: 23-12-2019
 
BoZPE 2019;(1):37–45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono wybrane wyniki badań związanych z rocznym zużyciem energii CH i rocznym zapotrzebowaniem na energię końcową Qk,H do ogrzewania budynków, przeprowadzonych w grupie budynków edukacyjnych. Przedstawiona analiza i jej wyniki dotyczą grupy obejmującej 46 z 50 budynków edukacyjnych, które tworzą miejską grupę budynków tego typu i w których znajdują się instytucje edukacyjne. Celem zaprezentowanej analizy było stwierdzenie występowania różnic pomiędzy rocznym zużyciem energii CH i rocznym zapotrzebowaniem na energię końcową Qk,H dla ogrzewania badanych budynków. Realizacja tego celu stanowi podstawę do dalszych badań i analiz pozwalających wskazać dominujące przyczyny wspomnianych różnic, ustalić ich poziom i zaproponować obliczeniową metodę zmniejszania niezgodności między rzeczywistymi wartościami obrazującymi potrzeby energetyczne budynków edukacyjnych (zużycie energii CH) a teoretycznymi wartościami uzyskanymi z obliczeń (końcowe zapotrzebowanie na energię Qk,H).
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535