PL EN
Procedura publikacji
 
 • Wstępna ocena manuskryptów (średni czas – 14 dni):
 • • Wstępna weryfikacja nadesłanego materiału przez Redaktora Naczelnego i Redaktorów tematycznych na podstawie zgodności z tematyką czasopisma i instrukcją dla Autorów, oryginalności pracy, informacji o zduplikowaniu pracy oraz informacji o nienaruszeniu praw autorskich osób trzecich
  • Sprawdzenie informacji na temat wkładu Autora/Autorów w celu przeciwdziałania nieuczciwości naukowej, takiej jak „ghostwriting” oraz „guest authorship”, weryfikacja publikacji pod kątem możliwości wystąpienia plagiatu.
  • Przyjęcie i skierowanie tekstu do dalszego etapu lub odrzucenie tekstu niezgodnego z tematyką czasopisma, zduplikowanego, przygotowanego niezgodnie z instrukcją dla Autorów czy o objętości większej niż wymagana oraz naruszającego zasady etyki w publikacjach naukowych
  • Powiadomienie Autora korespondencyjnego w przypadku odrzucenia artykułu.
 • Recenzja manuskryptów (średni czas – 45 dni):
 • • Wyznaczenie Recenzentów zgodnie z procedurą recenzowania.
  • Opracowanie recenzji zgodnie z procedurą recenzowania.
  • Przesłanie Autorowi korespondencyjnemu informacji o wynikach recenzji.
  • Korekta tekstu przez Autora/Autorów oraz przesłanie go do Redakcji.
  • W razie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny przesłanie poprawionej wersji tekstu Recenzentom.
 • Uiszczenie opłaty za publikację na podane poniżej konto bankowe.
 • Korekta językowa tekstów przez native speakera.
 • Wydanie numeru czasopisma:
 • • Przesłanie tekstu do Wydawnictwa.
  • Opracowanie redakcyjne numeru.
  • Korekta autorska tekstów
  • Przygotowanie ostatecznej wersji numeru e-czasopisma.
  • Umieszczenie numeru na stronie internetowej czasopisma.
  • Nadanie numerów DOI
  • Przygotowane wersji drukowanej czasopisma.
  • Przesłanie egzemplarzy autorskich.

  Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł wynosi 180 dni.

  Płatności:


  Część opłat za wydanie prac w czasopiśmie ponoszą autorzy.
  Koszt publikacji jednego artykułu wynosi 500 zł + 23% VAT.
  Opłatę należy wnieść po uzyskaniu pozytywnych recenzji na KONTO BANKOWE:

  BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.
  ul. Kasprzaka 10/16
  01-211 Warszawa
  Nr 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728; kod BIC: RCBWPLPW.
  z dopiskiem: artykuł BoZPE, Nazwisko autora (podać nazwisko pierwszego autora artykułu).
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535