PL EN
Problematyka kwalifikacji inwestycji budowlanych w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data publikacji: 28-02-2020
 
BoZPE 2019;(2):117–124
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ocena wpływu inwestycji budowlanej na środowisko stanowi obecnie jeden z ważniejszych elementów etapu przygotowania inwestycji do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest pierwszą decyzją administracyjną, którą musi uzyskać inwestor dla inwestycji ze znaczącym wpływem na środowisko. Decyzja ta wiąże organy wydające późniejsze decyzje inwestycyjne i w środowisku inwestorów traktowana jest jako istotna bariera procesu inwestycyjnego. Przyczyną niechęci inwestorów związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej jest m.in. niejednoznaczny katalog przedsięwzięć, dla których taka decyzja jest wymagana. Skutkuje to tym, że przyjęty przez inwestora sposób interpretacji wymagań ustawowych w postępowaniu administracyjnym może zostać zarówno uznany, jak i zakwestionowany. Celem artykułu było sprawdzenie, czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach blokowała możliwość realizacji ważnych inwestycji gminnych. Analizie poddano również stosowane praktyki kwalifikacji inwestycji pod kątem wymogu uzyskania decyzji środowiskowej i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Badania pokazały, że niestabilność systemu prawa ochrony środowiska oraz niejednoznaczność jego zapisów nie sprzyja powstaniu jasnych zasad takiej kwalifikacji.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535