PL EN
Podstawy prawne wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Data publikacji: 23-12-2019
 
BoZPE 2019;(1):115–121
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Unia Europejska, w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa energooszczędnego. Przepisy prawne regulują jednak możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. W artykule dokonano szczegółowego przeglądu instrumentów prawnych dotyczących podstaw zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze budowlanym. Obowiązują one inwestorów, projektantów i wykonawców.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535