PL EN
POWIETRZNE POMPY CIEPŁA W AUDYTACH ENERGETYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):71–77
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pompy ciepła, ze względu na wysoki współczynnik efektywności działania (COP, ang. coefficient of performance), często wybierane są jako wariant przedsięwzięcia mającego na celu poprawę efektywności energetycznej w budynku. W niniejszym artykule przedstawiony został jeden z obecnie najbardziej efektywnych sposobów wytwarzania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynków, jakim jest zastosowanie powietrznej pompy ciepła. Zaprezentowano zasadę działania takiego urządzenia w instalacji oraz główne parametry wpływające na ich efektywność. Ponadto omówiono zasadność stosowania pomp ciepła, w ujęciu wyboru ich jako wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Omówione zostały zagadnienia związane z prawidłowym doborem urządzenia na etapie obliczeń audytorskich. W końcowej części pracy autorzy przedstawili przykład obliczeniowy doboru powietrznej pompy ciepła w audycie energetycznym wraz z określeniem efektu ekologicznego zastosowania tego przedsięwzięcia.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535