PL EN
MOŻLIWOŚCI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2016;(1):55–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zobowiązania podjęte przez Polskę w ramach UE dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej, zaprezentowano przeciętne roczne zużycie energii końcowej na ogrzewanie budynku w Polsce oraz maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła obowiązujące w Polsce w różnych okresach. Omówiono rodzaj i poziom wymagań cieplno-energetycznych dla budynków edukacyjnych. Wskazano zakres działań możliwych do podjęcia w celu poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkół.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535