PL EN
POPRAWA PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH I EKOLOGICZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO W CELU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WT 2021
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 07-12-2018
 
BoZPE 2018;(1):15–22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono wymagania dla budynków wg warunków technicznych obowiązujących obecnie oraz wchodzących w życie od 1 stycznia 2021 roku. Wykonano optymalizację konstrukcji przegród budowlanych, systemu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego. W budynku wykorzystane zostały również nowoczesne technologie generujące ciepło oraz energię ze źródeł odnawialnych. Wykonano analizę kosztów realizacji zaproponowanych przedsięwzięć budowlanych dla usprawnień, spełniających wymagania WT 2017 oraz WT 2021, oraz czasu zwrotu poniesionych nakładów finansowych potrzebnych na ich sfinansowanie.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535